Kan en regering bestämma allt?

En vanlig uppfattning från de flesta människorna i världen är att regeringen styr allt i ett land. Men är det verkligen sant att regeringen kan bestäm

Finns det många fungerande demokratier i världen?

Hur många demokratier finns det i världen? Bor man i västvärlden är det enkelt att tro att alla länder fungerar bra – men är det verkligen hela sannin

Vilket politiskt system fungerar bäst?

Det finns många politiska system i världen. Men går det att påstå om det är något av de systemen som är bättre än något annat?
Svårt att avgöra – men