Kategori: Politik i Sverige

Allt du behöver veta om politik i världen!

Dags för politikern att fimpa

Om du är en rökare som har bestämt sig för att ge sig in i politiken är det första du behöver göra att fimpa. Oavsett om det påverkar hur du är som politiker eller inte brukar rökare ses som mindre pålitliga och som att de har lägre IQ och detta ser inte bra ut. Därför …

Dags för politikern att fimpa

Om du är en rökare som har bestämt sig för att ge sig in i politiken är det första du behöver göra att fimpa. Oavsett om det påverkar hur du är som politiker eller inte brukar rökare ses som mindre pålitliga och som att de har lägre IQ och detta ser inte bra ut. Därför …

Byråkrati och politik

Många kan tycka att byråkratin i Sverige är krånglig. Till skillnad från andra länder är den faktiskt riktigt enkel, men en del saker kan absolut vara svåra att greppa innan man får koll på det. Till exempel är det mycket viktigt att en del dokument, exempelvis politiska, har en apostille. Giltiga dokument Oavsett om det …

Skatterna förvisar folk till pantbanken

I Sverige betalar vi höga skatter. En del säger att de är berättigade, andra hävdar motsatsen. Oavsett om de är berättigade eller ej, påverkar skatterna ändå folks privatekonomi i väldigt stor utsträckning. En del har det så knapert att de tvingas ta till drastiska åtgärder för att över huvud taget kunna hålla sig flytande. När …

Politikens roll i vaping-debatten

Under de senaste åren har vaping, eller användning av e-cigaretter, blivit en omdiskuterad fråga i politiken världen över. Denna snabbt växande trend har utmanat regeringar och beslutsfattare att utforma rätt politik för att hantera fenomenet. Nedan kommer vi att utforska politikens roll när det gäller vaping. Vad är vaping? Kortfattat är det ett alternativ till …

EU:s politik och immaterialrätt

Immaterialrätt är ett viktigt juridiskt område som reglerar hur det går till att skydda immateriell egendom. Bland de områden som kan skyddas går det att hitta källkod till datorprogram, konstnärliga alster, mönster, uppfinningar och logotyper. Immaterialrätt har funnits länge som rättsområde i Sverige men med tiden har olika bestämmelser i EU samordnats, vilket innebär att …

Politiska partiers roll i utvecklingen av Sverige

Politiska partier utgör en viktig del i vår demokrati. Våra partier representerar olika ideologier som presenteras via deras partiprogram där det redovisas vilka förändringar och förbättringar de vill åstadkomma. Stora förändringar i ett samhälle måste ske gradvis för att inte skapa kaos och analyseras under tiden som dessa sker. Men som alla vet bestäms detta …

Finns det många fungerande demokratier i världen?

Hur många demokratier finns det i världen? Bor man i västvärlden är det enkelt att tro att alla länder fungerar bra – men är det verkligen hela sannin

Vilket politiskt system fungerar bäst?

Det finns många politiska system i världen. Men går det att påstå om det är något av de systemen som är bättre än något annat?
Svårt att avgöra – men