Byråkrati och politik

Många kan tycka att byråkratin i Sverige är krånglig. Till skillnad från andra länder är den faktiskt riktigt enkel, men en del saker kan absolut vara svåra att greppa innan man får koll på det. Till exempel är det mycket viktigt att en del dokument, exempelvis politiska, har en apostille. Giltiga dokument Oavsett om det …

Skatterna förvisar folk till pantbanken

I Sverige betalar vi höga skatter. En del säger att de är berättigade, andra hävdar motsatsen. Oavsett om de är berättigade eller ej, påverkar skatterna ändå folks privatekonomi i väldigt stor utsträckning. En del har det så knapert att de tvingas ta till drastiska åtgärder för att över huvud taget kunna hålla sig flytande. När …

Politiska partiers roll i utvecklingen av Sverige

Politiska partier utgör en viktig del i vår demokrati. Våra partier representerar olika ideologier som presenteras via deras partiprogram där det redovisas vilka förändringar och förbättringar de vill åstadkomma. Stora förändringar i ett samhälle måste ske gradvis för att inte skapa kaos och analyseras under tiden som dessa sker. Men som alla vet bestäms detta …

Politik och företag

Politik är något som påverkar alla människor i hela världen, oavsett om man vill det eller ej. Det är nämligen politiker som bestämmer kring olika typer av regelverk och vilken typ av rättigheter som människor ska ha i samhället. Utöver att bestämma över människor bestämmer också politiker om olika typer av regler kring företag och …

Skillnaden på svensk och amerikansk politik

Att det finns skillnader på Sverige och USA vet troligtvis många om. Allt från sättet att leva till den kultur som genomsyrar respektive länder. Men h

Vad är skillnad på Sveriges och USA:s parlament?

Det finns ganska stora skillnader mellan hur parlamenten i Sverige och USA. Både när det gäller styret och antalet.
Två parlament i USA
Till att börja

Finns det någon skillnad på statsminister och president?

En statsminister och president kan låta som liknande saker på flera sätt. Men man ska dock vara vaksam över det, eftersom det finns ett antal skillnad

Hur fungerar Riksdagen?

Riksdagen är Sveriges enda parlament och den har en stor betydelse. På många sätt, till exempel att den besitter störst makt i hela landet.
Riskdagen

Kan en regering bestämma allt?

En vanlig uppfattning från de flesta människorna i världen är att regeringen styr allt i ett land. Men är det verkligen sant att regeringen kan bestäm

Finns det många fungerande demokratier i världen?

Hur många demokratier finns det i världen? Bor man i västvärlden är det enkelt att tro att alla länder fungerar bra – men är det verkligen hela sannin