Svenskarnas skuldsättning

Svenskarnas skuldsättning

Ett politikområde som har blivit allt viktigare i takt med att nollräntan inte längre är norm är svenskarnas skuldsättning. Vi är idag det tredje mest skuldsatta folket i Europa, vilket givetvis får påverkan på många områden och också gör att politiken behöver ha mer än ett öga på den samlade skuldbördan i landet.

Företagen

När konsumenterna får ökade utgifter i form av ökade räntor minskar också deras utrymme för att köpa andra saker. De kan också få svårt att betala sina fakturor. Det gör att olika typer av företagstjänster kring fakturahantering och indrivning ökar. Denna typ av företagstjänster hjälper dig som företagare att få betalt i tid och är därför ett viktigt smörjmedel för ekonomin. Om företagen inte får betalt som de ska innebär det också att konkurserna kommer öka. Det i sin tur leder till att fler betalningar ställs in och även andra förlorar pengar i en snöbollseffekt.

Staten och andra offentliga institutioner

Ökade räntor innebär också att staten får in mindre skatteintäkter i och med att räntor är avdragsgilla. Mindre pengar till staten innebär också att myndigheter får minskade anslag, vilket ökar arbetslösheten och gör samhällsservicen sämre. Det här är en av anledningarna till att regeringen börjat titta på att ta bort avdragsrätten för konsumtionslån. Utöver intäkterna handlar det också om att inte ge incitament för att ägna sig åt oansvariga köp utan att istället styra över svenskarna mot att spara pengar först.

Individen

Idag är det över 400 000 svenskar som har ett ärende hos Kronofogden. De har alltså inte kunnat betala sina räkningar i tid. En vanlig orsak till det är att man tagit på sig ohållbart mycket lån som man inte klarat av att betala. Att hamna hos Kronofogden är i sig väldigt allvarligt då det kraftigt begränsar en persons framtida ekonomiska aktivitet. Det blir svårt eller omöjligt att teckna abonnemang eller hyresavtal med mera. Det gör att lagar som reglerar till exempel så kallade SMS-lån blir viktiga för att hindra att fler fastnar i den fällan.