Få mer tid över till politiskt engagemang

Få mer tid över till politiskt engagemang

Att arbeta som politiker är krävande på flera plan. Du kan tidvis ha en hög arbetsbelastning, med dagar fyllda av debatter, förhandlingar och möten. Som folkvald har du också ett stort ansvar kring att fatta rätt beslut, som sedan granskas offentligt av media och allmänhet. För att underlätta i vardagen kan det därför vara bra att hitta sätt att minska på de sysslor som annars är tidskrävande, som städning och matlagning.

Om du ska flytta finns flyttstädning i Örebro, där Qleano kan ge dig en kostnadsfri offert. Professionella städare tar hand om flyttstädningen så att du kan fokusera på ditt arbete som politiker. Qleano utför flyttstädning i Örebro och på många andra orter i landet.

Politiskt arbete

Som politiker har du inflytande över maktutövning och offentligt beslutsfattande. Politiker i Sverige kan arbeta på tre nivåer, inom kommun, landsting och riksdag. Kommuner har ansvar för skola, förskola, socialomsorg, äldreomsorg, vattenförsörjning och andra kommunala områden. En gång i månaden hålls ett sammanträde i kommunfullmäktige. På högre nivå finns regionfullmäktige, politiker som styr över regionerna. Riksdagsledamöter är politiker som sitter i riksdagen och bland annat stiftar rikets lagar.

Anlita företag för hemstädning och matlagning

För att få mer tid över för politiska uppdrag kan du anlita Qleano för många olika städtjänster, som flytt- och hemstädning. De utför hushållsnära tjänster och ser till att ditt hem är rent, vilket frigör mer tid för möten och annat. Du kan också på olika sätt effektivisera din matlagning, som att anlita en matleveranstjänst eller prenumerera på matkassar.