EU:s politik och immaterialrätt

EU:s politik och immaterialrätt

Immaterialrätt är ett viktigt juridiskt område som reglerar hur det går till att skydda immateriell egendom. Bland de områden som kan skyddas går det att hitta källkod till datorprogram, konstnärliga alster, mönster, uppfinningar och logotyper. Immaterialrätt har funnits länge som rättsområde i Sverige men med tiden har olika bestämmelser i EU samordnats, vilket innebär att svenska företag nu behöver förhålla sig till nya regler.

För att skydda sig mot immaterialrättsbrott är det klokt att vända sig till en advokatbyrå med stor erfarenhet på området. Hos Magnusson advokatbyrå går det att få hjälp med juridisk expertis. Här finns också mycket erfarenhet av rådgivning kring marknadsrätt inom särskilda branscher som försäkring, läkemedel och finansmarknaden.

EU-parlamentet

EU-parlamentet är en av EU:s lagstiftande institutioner, där Europeiska unionens råd är den andra. Parlamentet består av 705 ledamöter som väljs via direkta och allmänna val vart femte år. Här lagstiftas och antas den årliga budgeten i EU, och förslag läggs fram av Europeiska kommissionen. Dessa förslag behöver godkännas både av rådet och parlamentet innan de kan antas.

EUIPO – EU:s immaterialrättsmyndighet

EUIPO eller Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet är EU:s varumärkesmyndighet vars uppgift är att administrera och främja registreringen av gemenskapsformgivningar och gemenskapsvarumärken. Här kan sökanden skaffa sig ett fullständigt skydd för hela EU:s territorium genom att registrera ett gemenskapsvarumärke. Detta sker samtidigt som varje nation har egna system för registrering av mönster och varumärken.

Fördelar med skydd

Det finns många fördelar i att skydda immateriella tillgångar. Det ger en ensamrätt kring att mångfaldiga eller använda produkten, och ingen annan får kopiera den utan tillstånd. Förutom att skydda uppfinningar mot immaterialrättsbrott blir också ursprunget tydligt och produktens kvalitet garanterad. Detta kan ge fördelar till verksamheter vars kunder föredrar strängt kontrollerade produkter. Via licensavtal går det att tjäna pengar när immateriella tillgångar används. Då får ett annat företag använda den skyddade produkten under en tid.