Kan en regering bestämma allt?

Kan en regering bestämma allt?

En vanlig uppfattning från de flesta människorna i världen är att regeringen styr allt i ett land. Men är det verkligen sant att regeringen kan bestämma allt?

Vad får och får inte regeringen göra?

Det enkla svaret är att regeringen inte får bestämma allt, långt ifrån allt. En regering har dock generellt ett antal befogenheter. Vanligtvis kan samtliga regeringar tilldela vissa positioner. Det handlar om chefer som generaldirektörer och ambassadörer. Även mycket som sker inom utrikespolitiken. Hur den ska styras via ambassadörer men även inom EU och andra organisationer.

Det är den typen av makt som regeringen sitter på generellt. Det är något som de flesta regeringarna är duktiga på att utnyttja till bästa sätt. Men kommer en regering att kunna besluta om vad som helst själv?

Nej, svaret är fortsatt att det inte går. I demokratier har regeringen normalt sätt inga möjligheter att ta egna beslut. Det är ländernas parlament som röstar om de stora lagförslagen och budgetar till exempel. Sitter en regering i egen majoritet, eller har majoritet i både husen, är det generellt enkelt att styra. Annars blir det betydligt mer komplicerat.