Finns det många fungerande demokratier i världen?

Finns det många fungerande demokratier i världen?

Hur många demokratier finns det i världen? Bor man i västvärlden är det enkelt att tro att alla länder fungerar bra – men är det verkligen hela sanningen?

Fler icke-demokratier än diktaturer

Det finns fler demokrater än diktaturer, men fler icke-demokratier än diktaturer. Hur fungerar det? Jo, enligt demokratiindexet finns det 167 länder som bedöms. Av dessa är 75 demokratier. Sedan finns det 58 demokratier. Men däremellan finns det ungefär lika många hybridregimer.

Vad är en hybridregim? Jo det är en stat som varken är en demokrati eller en diktatur, utan något mittemellan. Det kan delvis ses som en diktatur som är på väg att bli en demokrati. Det finns ett antal länder som kan beskrivas så. Det vill säga att landet länge haft demokratiska problem men genomgår stora förändringar.

Det kan också vara omvänt. Det vill säga att en demokrati stöter på problem. Säg att en demokrati helt plötsligt får ett politiskt parti som förändrar landets konstitution eller delar av landet inskränker vissa medborgares rättigheter. Det behöver innebära att man faller ner till en ren diktatur. Däremot kan det räka för att bli en hybridregim.

Generellt kan man dock påstå att det finns många fungerande demokratier i världen, även om det finns undantag. Sverige är till exempel en av de starkaste demokraterna i världen. I Europa finns det generellt många demokratier, även om det här också finns sina undantag. Sydamerika är en kontinent som istället är lite upp och ner. Till exempel med de starka demokratierna Uruguay och Chile, och de svaga demokratierna Colombia och Venezuela.