Vilket politiskt system fungerar bäst?

Vilket politiskt system fungerar bäst?

Det finns många politiska system i världen. Men går det att påstå om det är något av de systemen som är bättre än något annat?

Svårt att avgöra – men det finns tendenser

Generellt är det svårt att peka ut ett sätt, men en representativ demokrati är det som statsvetare målar upp som det bästa alternativet. Vad beror det på? Till exempel att det skapar ett bättre demokratiskt samhälle.

Först och främst kan det dock vara bra att förstå hur representativ demokrati fungerar. Den går ut på att varje parti tilldelas representanter i parlamentet baserat på rösterna. I USA fungerar det till exempel annorlunda. Då är det kandidaten med flest röster som vinner. Det skapar ett system där bara två etablerade partier finns, eftersom flera partier till höger eller vänster hade riskerat att sno röster från varandra.

Men i ett parlamentariskt system kommer det naturligt uppstå samarbeten. Till exempel som fallen i Sverige. Även när Socialdemokraterna var som störst behövde de Vänsterpartiets hjälp med budget och att få majoritet i Riksdagen. För att högern skulle kunna vinna makt behövde M, KD, L och S att hjälpa varandra.