Hur fungerar Riksdagen?

Hur fungerar Riksdagen?

Riksdagen är Sveriges enda parlament och den har en stor betydelse. På många sätt, till exempel att den besitter störst makt i hela landet.

Riskdagen bestämmer mer än regeringen?

Ett vanligt påstående i Sverige är att allt är regeringens fel, eftersom det finns en tro att de sitter på all makt. Så är dock inte fallet. I Sverige varierar regeringens inflytande beroende på antalet procent i Riksdagens som varje parti har.

När Socialdemokraterna under stora delar av 1900-talet styrde och ställde på Rosenbad -var det annorlunda. Då hade Socialdemokraterna, med hjälp av Vänsterpartiet, nästan alltid en majoritet. Det kan ha bidragit att skapa en bild av regeringen har allt makt.

Men i slutändan handlar det om att Riksdagen tar besluten. Ett bra exempel är från den moderna politiken i Sverige. Socialdemokraterna och Miljöpartiet sitter i regeringen, men de bestämmer långt ifrån allt med sina cirka 32%. I Sverige behöver istället partierna samarbeta för att nå makt. Regeringspartierna samarbetar i synnerhet med Centerpartiet och Liberalerna under mandatperioden 2018-2022. Det innebär att såväl C och L har stort inflytande, även om de inte tillhör regeringen officiellt, vilket kan förvåna många.