Vad är skillnad på Sveriges och USA:s parlament?

Vad är skillnad på Sveriges och USA:s parlament?

Det finns ganska stora skillnader mellan hur parlamenten i Sverige och USA. Både när det gäller styret och antalet.

Två parlament i USA

Till att börja med finns det två stycken parlament i USA. Det är dels USAs kongress och senaten. Det här är viktigt att veta, då det på ett enormt sätt påverkar beslutsprocessen i USA. Att det krävs två parlament som röstar ja för ett beslut innebär skillnader på flera sätt.

Först och främst i vilka förslag som läggs fram och hur den parlamentariska situationen ser ut. Till exempel. Om Republikanerna och Demokraterna har majoritet i varsitt parlament innebär det att flera av förslagen som läggs upp kommer att skilja sig. Vet man att det inte finns ett förbestämt samarbete i någon viss fråga innebär det nästan en omöjlighet att få igenom lagförslagen eftersom de kommer att blockeras av respektive parlament.

I Sverige finns bara ett parlament, vilket är Riksdagen. Här sitter representanter för varje parti, som dessutom har tilldelats via valresultaten. I Sverige finns det dock ett annat problem. Historiskt har det varit relativt enkelt att skapa sig en majoritet, då Socialdemokraterna eller högerpartierna oftast lyckats uppnå minst 50,1 % av rösterna.

Nu för iden ser det dock annorlunda ut. Det innebär att att Sveriges politiska landskap har förändrats. I och med att Sverigedemokraterna tog sig in i Riksdagen har det gått från två sidor – det vill säga höger och vänster – till tre. Eller fler, om man ska vara helt noggrann. Men det gör att det blir svårt att uppnå majoritet för någon sida och partierna har därmed svårt att bedriva sin egen politik.

Därför behövs det en bra samarbetsförmåga, något det alltid behövts i Sverige, åtminstone sedan efter andra världskriget. I Sverige har bara Socialdemokraterna, under totalt två mandatperioder, haft egen majoritet. Det gör att partier alltid måste samarbeta för att både få regeringsmakt och beslut igenom.

I modern tid har den samarbetsförmågan beprövats ut till sin fingerspets. När Socialdemokraterna gick ut som största parti, ännu en gång, i valet 2018 gjorde man det inte med någon garanti att fortsätta inneha statsministerposten. Istället fick man satsa på ett fortsatt samarbeta med Miljöpartiet som regeringspartner. Men även med Centerpartiet och Liberalerna för att på något sätt kunna få möjlighet till majoritetsbeslut i Riksdagen.