Skillnaden på svensk och amerikansk politik

Skillnaden på svensk och amerikansk politik

Att det finns skillnader på Sverige och USA vet troligtvis många om. Allt från sättet att leva till den kultur som genomsyrar respektive länder. Men hur stora är skillnaderna när det kommer till ländernas politik?

Så fungerar USA

Först och främst kan det vara bra att vet hur Sverige fungerar rent politiskt. USA har ett presidentiellt styrelseskick och är dessutom en federalstat. Det innebär ett antal saker att hålla koll på. Dels att varje stat i USA, likt Spanien, Argentina eller Tyskland, har delvis eget självstyre. Det innebär att det finns en centralstat, och en nationell regering, men att delstater har egna parlament och kan lagstifta på egen hand.

Dessutom innebär det att USA har en president, istället för en statsminister eller premiärminister. När det gäller det parlamentariska upplägget har USA två stycken: senaten och representanthuset. För att det ska kunna tas beslut måste alltså båda de här kamrarna klara av att rösta ja på ett förslag, annars förpassas det.

Så fungerar Sverige

Sverige är dock inte en federation, utan ett så kallad centralstyre. Det innebär i praktiken att Sverige styrs först och främst av Riksdagen och regeringen från det centrala styret. Här kan dock regioner och kommuner tilldelas viss makt, något som kommer beskrivas mer tydligt.

I Sveriges finns det inte något president, utan här finns en statsminister. Den svenska statsministern väljs indirekt av folket, även den skillnaden kommer att tas upp. Samma sak vad det gäller det faktum att Sverige bytt från två kammare till enkammarsystem.

Skillnader och likheter mellan länderna

Genom att snabbt se över hur svensk och amerikansk politik fungerar är det inte överdrivet svårt att förstå att det finns betydande skillnader mellan de här ländernas politiska system. Det första tydliga är regeringschefen. I USA är både regerings- och statschef presidenten. I Sverige är regeringschefen statsministern, medan kungen har rollen som statschef.

Vem som väljer respektive regeringschef har också skillnader, men en del likheter. Indirekt väljer befolkning sin regeringschef, framför allt i USA, men till stor del även i Sverige. I USA väljer folket sin kandidat. Den de röstar på kommer att få representanter som sedan utropar denne som vinnare när hen nått hälften av rösterna. I Sverige röstar folket på ett parti. Det partiet som får flest röster får möjligheten att bilda regering. När ett parti, eller flera partier, kan presentera ett alternativ som får parlamentariskt stöd hos talmannen röstar Riksdagen – och ett beslut kan tas.

I USA har delstaterna mer makt än regionerna har i Sverige. Det finns dock vissa likheter. Den svenska regeringen och riksdagen kan fördela makt på regioner och kommuner. I Sverige ansvarar till exempel kommunerna för skolorna och äldreomsorgen med regionerna tar hand om så väl sjukvård som infrastruktur.